Bergen ligt op de rand van de Borinage maar heeft met het mijnverleden niks te maken. Ogenschijnlijk. We botsen tijdens onze wandeling op het Koningshuis, tweemaal zelfs. En op onze 'Congo'! Wie we niet te zien krijgen is de burgemeester, Elio di Rupo, een migrantenkind. En de kogels fluiten op sommige momenten rond onze oren: zijn het Duitsers of Engelsen? En verderop aan de rand van de stad vallen doden, voor het algemeen stemrecht. Maar het is allemaal lang verleden tijd, het is aangenaam vertoeven in deze mooie stad.

 
IMG_0730.JPG

Stationsplein

De Spaanse architect Calatrava staat voor spektakelarchitectuur. Zijn station in Luik is daar een staaltje van, dat van Mons is in volle opbouw. Het wordt een vliegende draak – le doudou-  in glad beton. De diepte van het station, de  brede sporenbundel, heeft alles te maken met het mijnwerkersverleden van de onmiddellijke omgeving, le Borinage. ‘Den ijzeren weg’ verbond deze stad reeds in 1841 met Brussel. En de man die hier vanaf zijn sokkel alle moderniteit in ogenschouw neemt is Leopold I, een verlichte geest, een vrijmetselaar.

 
IMG_4094.JPG

Place Louise

Een merkwaardige zonnewijzer-hoogtemeter die alle kanten van de wereld opwijst. Een verwijzing naar vooruitgang en verlichte geesten. En verderop staat de mooiste vrijmetselaarsloge van België, een echo van Engelse investeerders in de eerste privé-spoorwegen van België. En via het soldatenstraatje belanden we aan het voormalig militair hospitaal. Welkom voor alle amputaties&geslachtsziektes. Of doe een schietgebedje in ‘Notre Dame de Belle Dilection’, ‘OnzelievevrouwkevanGeneugten’.

 
IMG_4127bw.jpg

Place Charles Simonet

Door de oude bedding van La Trouille verzeilen we tot bij spion Charles Simonet, gefusilleerd in 1915. Hij is niet de enige. De Duitsers steken meer dan honderd huizen in brand in het naburige Nimy en burgers worden gebruikt als schild tussen Duits en Brits spervuur. Ook over deze oorlogsepisode die welgeteld 48u duurt wordt achteraf uitgebreid heroïsch gedaan. Het mirakel van de reddende engelen lokt vandaag nog altijd Britse toeristen naar de militaire begraafplaats Saint-Symphorien.

 
IMG_4170bw.jpg

Collégiale Sainte-Waudru

De draak die de stad diverse keren geselt is vermomd als pestepidemie. De processie als ultiem wapen tegen het kwade dateert van het pestjaar 1348. De stad, strategisch hoog gelegen, wordt in de loop van de eeuwen, een ware ‘citadelle’, een garnizoenstad. De verdedigingswallen wordt vooral door ‘maltôte’ gefinancierd. In de kerk prijkt de gouden koets, het epicentrum van de jaarlijkse processie.

 
IMG_4158_Lijncorrectiebw.jpg

Belfort

Victor Hugo, op doorreis in België, schrijft over het belfort:’Une énorme cafétière au dessous de quatre théières moins grosses’. Het uitzicht is subliem. Vanop dit oriëntatiepunt werd de ligging van de omliggende terrils bepaald. Via een verborgen trap komen we uit bij een verzetsheldin uit de tweede wereldoorlog. De ‘look’ van deze en aanpalende straten is opvallend homogeen, achttiende eeuws. Niet toevallig. En onderzoek de gevel van het gerecycleerde Jezuïetenklooster. Op de gevel prijkt een revolutionair plaket. Egalité, fraternité et …!

 
IMG_4250.JPG

Stadhuis

Geen kat of aap die oog heeft voor twee belangrijke bas-reliefs hier in dit mooie stadhuis. Burgemeester Sainctelette had de sjerp omgord tijdens de woelige jaren waarin het algemeen stemrecht werd bevochten. Letterlijk. ‘La Fusillade de Mons’: hier schoot in 1893 de garde civique betogende mijnwerkers dood. En via een ander plaket, met een mooie zwarte vrouw, stomen we de Congorivier op samen met lokaal geoloog Jules Cornet  en Leopold II ...

 

Berg van Barmhartigheid

De architect van alle pandjeshuizen heet Wenceslas Coeberger. Hij bouwde ze in opdracht van de Spaanse kroon, want de oorlogen kosten veel geld. Dit huis, een ware coffre-fort, dateert van 1625.  Dit is de goeie locatie voor een korte pauze.

 
IMG_4273bw.jpg

Place du Parc

Een kleine oase in de stad met een standbeeld van een vrolijke lokale dichter. En met hier vlakbij ook de kazerne van de gendarmerie met daarachter de gevangenis. Een te mijden quartier van de stad. Hier werden de pleitbezorgers en kopstukken voor het algemeen stemrecht op water en brood gezet, om hen te laten afkoelen.  Defuisseaux om slechts de bekendste naam te noemen.

 
IMG_0737bw.jpg

Mundaneum

Een pre-historisch archief: hoe brengen we de wereld in kaart op steekkaartjes? Google op fiches…

 
IMG_0460bw.jpg

Palais de Justice & Manège

Een voorbeeld van geslaagde renovatie & recyclage? Met rechtover dit nieuwe gerechtsgebouw de paardestallen.

 
IMG_0449bw.jpg

Leopold II

In niet elke stad is het vorstenhuis present in dubbel: onze beide eerste vorsten hebben hier hun standbeeld. Niets is toeval.

 
In Bergen staan twee koningen te pronken, maar over het bloed dat hier vloeide voor het algemeen stemrecht, geen woord.
 
IMG_4261bw.jpg

Grand Place

Bewonder dit mooie marktplein. Het stadhuis is meer dan het bezoeken waard. Maar wat hier ontbreekt is de herinnering aan een beslissend moment voor de democratie. Waar in Mons staat de herinnering aan de offers voor het algemeen stemrecht?